خرید فایل شما – خریدار فایل دانشجویی

 

خرید فایل

لطفا فایل های خود را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی هزینه آن را برای شما ارسال کنیم. فایل هایتان را فشرده کنید (zip یا rar) و همچنین نام و شماره کارت خود را نیز برای ما ارسال کنید. حداکثر پس از بررسی 48 ساعت بعد برای شما واریز میشود. لطفا فایل های بیش از 20 مگابایتی خود را برای ما در تلگرام یا در مکانی آپلود کنید و سپس ارسال کنید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, zip, rar, doc, docx.
      فایل را ارسال کنید ( حداکثر 20 مگابایت )

    0